Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Thema avond "Veilig thuis"

2 december 2019

Belangrijke gegevens

Maandag 2 december vindt in Zalencentrum “de Avezathen” een informatiebijeenkomst plaats over “Veilig Thuis”.

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

 In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor.

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Bij mishandeling van ouderen is soms opzet in het spel, maar niet altijd. Er kan ook sprake zijn van overbelaste mantelzorgers voor wie de zorg voor de oudere te zwaar is geworden. Dat kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Oudermishandeling is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens we juist zijn. En hoe ze die met de oudere kunnen bespreken.

In de bijeenkomst gaat Hiske Jaspers van GGD Gelderland -Zuid, kort in op de vormen van geweld, werkwijze van Veilig Thuis en de meldmogelijkheden. Zij wordt hierin interactief ondersteund door Walter Vrijsen

Belangrijke gegevens

Belangrijke gegevens

  • Datum    :   2 december 2019
  • Inloop     :   19.30 uur
  • Start       :   20.00 uur
  • Waar      :   Zalencentrum "de Avezathen"
  • Adres     :   Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath