Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Klankbordgroep bouwplan Teisterbant

update: 4 september 2019

Op woensdag 14 november 2018 heeft de gemeente Buren informatie gegeven aan geinteresseerden over het bouwplan Teisterbant.

De presentatie zoals deze is gegeven door de gemeente vindt U via de eerste link 

Tiijdens deze bijeenkomst was het voor de geintersserden mogelijk zich aan te melden voor de klankbordgroep die in de loop van het proces van plan tot bouw geraadpleegd zal worden over de verschillende details van het bouwplan

Op 15 januari 2019 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en heeft de projectleider informatie gegeven over de uitgangspunten zoals deze worden voorgelegd aan de raad, die hierover een besluit moet nemen

voor het verslag en de presentatie zie de bijlagen 2 en 3

Na de bijeenkomst op 15 januari is het voorstel op 5 maart in de gemeenteraad aangenomen. Het voorstel is als bijlage toegevoegd

De 2e bijeenkomst is gehouden op 15 april. Er zijn diverse ideeen voor bereikbaarheid en inrichting op tafel gekomen en besproken.

Als bijlage zijn toegevoegd de resultaten van het woningonderzoek gehouden in 2014 en de toelichting hierop

Toegevoegd als bijlage concept verslag bespreking 15 april en inrichtingsschetsen

De 3e vergadering is gehouden op 3 juni . Er is gesproken over indeling en bereikbaarheid. verslag en bijlage zijn toegevoegd. 

Op 8 juli zijn de verdere ontwikkelinge besproken. Het verslag van deze vergadering is toegevoegd

Op 26 augustus is een volgende bijeenkomst gehouden. Door de vakantieperiode konden helaas maar een beperkt aantal leden aanwezig zijn. Verslag en bijlagen zijn toegevoegd. De bijlagen geven een paar indelingsvarianten weer 

Op 3 september heeft de projectleider de status gemeld aan de commissie Ruimte van de raad van Buren. hierbij waren een paar leden van de klankbordgroep aanwezig. Vanuit de commissie kwamen een aantal opmerkingen over de behoefte aan sociale woningen voor starters en senioren.

In een komende vergadering zal ook worden ingegaan op de ontsluiting van de wijk en de impact op het verkeer naar de wijk, zowel tijdens als na de bouw.