Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Hoe om te gaan met (mensen met) dementie

Op maandag 11 maart j.l. heeft Caroline van Gessel, Projectmedewerker Dementie/Sociaal Domein van Zorgcentra De Betuwe een heldere uiteenzetting gegeven over dementie en de gevolgen voor patient en omgeving

Opvallend is steeds weer dat de omgeving afgestemd is op mensen met gezonde hersenen, medewerkers, familie en vrijwilligers en niet op de mens met beschadigde hersenen, de dementerenden.

In zo`n omgeving kunnen dementerenden niet goed functioneren, en daardoor meer 
dement lijken dan ze eigenlijk zijn. Tijdens deze presentatie is gekeken hoe gunstig/ongunstig de omgeving is. Denk hierbij aan communicatie, inrichting, dagstructuur en dagbesteding.

In deze presentatie is onder meer ingegaan op:
-  ‘Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk’
Doel: bewust worden van gunstige en ongunstige factoren in de omgeving van dementerenden. Tevens handreikingen om de omgeving met elkaar zo goed mogelijk te maken.
-  ‘Kijken door de ogen van de dementerende’
Doel: leren aansluiten bij de mogelijkheden van mensen met dementie. 

De presentatie en de sprekende voorbeelden hebben voor de aanwezigen veel informatie opgeleverd: Hoe ga je (niet) om met dementerenden!

een samenvatting van de avond is bijgevoegd.

Fotogalerij