Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Denk mee met het toekomstig verkeersbeleid van onze gemeente

Elke gemeente in Nederland heeft een verkeersplan, het zogeheten Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP). In dit GVVP staat het beleid voor de komende tien jaar. Het GVVP van de gemeente Buren is toe aan vernieuwing. Het moment om de balans op te maken, ontwikkelingen in kaart te brengen en een visie te formuleren richting de toekomst.

Nieuwe GVVP

Het nieuwe GVVP is gebaseerd op twee sporen: enerzijds feitelijke ontwikkelingen uit bijvoorbeeld verkeerstellingen en verkeersongevallendata, en anderzijds input van inwoners en belanghebbenden. Uw input is dus hartelijk welkom. Zijn er in uw directe omgeving ontwikkelingen die u waardevol vindt mee te laten wegen? Ondervindt u verkeersoverlast? Mist u een weg in het wegennetwerk van de gemeente? Is een weg van onvoldoende kwaliteit? Vind u dat uw kinderen niet op een veilige manier naar school kunnen?

Lever u inbreng aan

Via www.e-spraak.nl/Buren kunt u uw inbreng leveren. U plaatst een punaise op uw aandachtspunt en wij nemen uw inbreng mee bij het opstellen van het nieuwe GVVP. Ook kunt u reageren op al ingebrachte aandachtspunten. De resultaten van de onlangs gehouden enquête over fietsveiligheid en landbouwverkeer worden meegenomen bij dit onderzoek. Aanmelding is niet nodig.

De gemeente dankt U bij voorbaat hartelijk voor uw inbreng. Uw mening telt!

Gerelateerde links