Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Gemeente Buren

Kerngericht werken

De afgelopen jaren is in onze gemeente gewerkt aan een project waarbij de inwoners meer betrokken moeten worden bij het werk van en door de gemeente: het project Kerngericht Werken.

In de vergadering van de gemeenteraad op 14 juli a.s. kan de raad zich over dit projekt uitspreken (agendapunt 9.8)

Vooruitlopend aan de raadsvergadering is er reeds een z.g. voorbespreking geweest op 30 juni j.l. waarin het visie-document en alle begeleidende stukken aan de orde zijn geweest.
De betreffende vergadering is terug te zien en te horen via bijgaande link inclusief de bijbehorende agendastukken.Het visiedocument is tevens als bijlage toegevoegd.

In deze voorbereidende vergadering bestaat de mogelijk voor de inwoners om in te spreken (in deze coronatijd alleen schriftelijk).
Als bewonersvereniging hebben wij is samenwerking met "Burgers voor Buren" en de Signaleringsgroep "Buren-Asch-Erichem" hiervan gebruik gemaakt

Omdat in verband met de wettelijke beperkingen het niet mogelijk was de inspraakreacties ook te zien hebben wij deze als bijlage toegevoegd

Aanvulling: in verband met de drukke agenda is het agendapunt op 14 juli niet aan de orde geweest en aangehouden tot een volgende vergadering