Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Mail Menu
Melden Whatsappgroep Contact

Welkom in Kerk-Avezaath

Website met informatie voor en over Kerk-Avezaath

MeldingBuurtpreventie

De werkgroep buurtpreventie Kerk-Avezaath is in februari 2010 spontaan ontstaan tijdens een bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van Gemeente Buren, Bewonersvereniging Kerk-Avezaath, Mozaïek welzijnsdiensten en bewoners bij elkaar kwamen om te praten over de plannen bij de speeltuin ’t Luttertje. Aanleiding hiervoor waren meldingen van overlast in het dorp; in het bijzonder in en rondom de speeltuin. Inmiddels zijn we actief op een veel breder terrein.

Meer over buurtpreventie Kerk-Avezaath...

 

Bewonersvereniging

De eerste gedachte over het oprichten van een dorpsbelangenorganisatie (dbo) in ons dorp ontstond bij Jan Vermeulen in 2005. Het dorp een stem geven , dat was zijn doel. Toen hij in 2006 het initiatief nam een dbo op te richten heeft hij contact gezocht met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKKG) en een aantal bestaande dbo's om zich te verdiepen in het onderwerp. Ook voerde Jan halverwege 2007 enkele gespreken met de kersverse wethouder Wim Wink. Het idee sloot mooi aan bij de gedachte van de wethouder, die het kernenbeleid een warm hart toedroeg. Daarna benaderde hij successievelijk inwoners uit het dorp om samen een dbo op te richten. Het bestuur moest een afspiegeling vormen van de gehele bevolking uit het dorp.

Wiepke van der Wal, Wim van der Hoorn, Jacqueline Kat en Aart Keij haakten als eersten aan. Kort daarna sloten Cees van Zanten, Bert Pruijn, Elly van Malsen en Mark van Leipsig zich bij de initiatiefnemers aan. Het eerste halfjaar hebben zij zich bezig gehouden met diverse vragen zoals: de rechtsvorm, doelstellingen, bestaansrecht en het inventariseren van problemen/onderwerpen.

op 28 juni 2007 werd vervolgens de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath opgericht

Meer over de bewonersvereniging Kerk-Avezaath...

Buiten Beter AppDe BUITEN BETER APP

Meld je problemem in de openbare ruimte snel, gratis en eenvoudig bij de gemeente via een handige App op je telefoon.

Kijk op de website www.buitenbeter.nl voor meer informatie.

Buiten Beter AppDe BUITEN BETER APP

Meld je problemem in de openbare ruimte snel, gratis en eenvoudig bij de gemeente via een handige App op je telefoon.

Kijk op de website www.buitenbeter.nl voor meer informatie.